Personaj datumoj

via kotizo dependas de lando-kategorio
???
via kotizo dependas de aĝo-kategorio
???

Invitletero

Se vi bezonas vizon por vojaĝi al Italio (Eŭropan Union), bv. plenigi subajn kampojn. La invitleterojn oni devas nepre demandi antaŭ la 15/02/2019

Loĝado

Manĝado

Kotizo

aliĝperiodo dependas de kiam vi aliĝas al IJF
???
???

Kontribuo

Faru IJF kun ni!

Prio kio vi ŝatus (aŭ malŝatus) helpi dum IJF?
Bv. mallonge priskribi vian proponon

Aliaj

Konsentoj