Personaj informoj

Viaj persona kaj familia nomoj kune
La nomo aŭ priskribo, kiu aperos sur via nomŝildo
???
La lando, en kiu vi loĝos ĉirkaŭ julio 2020
via kotizo dependas de lando-kategorio
???

Loĝado

Manĝado

Matenmanĝo: 8:30-10:30
Tagmanĝo: 12:30-14:30
Vespermanĝo: 17:30-19:30
matenmanĝo tagmanĝo vespermanĝo
11
12
13
14
15
16
17
18

Partopreno

Vojaĝo

Per tiu informo ni ofertos al vi malmultekostan karavanon.

Lastaj gravaj aferoj

???