Personaj informoj

Viaj persona kaj familia nomoj kune
La nomo aŭ priskribo, kiu aperos sur via nomŝildo
Nedevigaj demandoj pri vi
Ni uzos ilin por fari statistikon pri la kongreso.
La lando, en kiu vi loĝos ĉirkaŭ julio 2020

Gravaj demandoj

Programkontribuoj

Ekz muzikinstrumenton.

Lasta grava afero