Personaj informoj

via kotizo dependas de lando-kategorio
???
via kotizo dependas de aĝo-kategorio
???

Partopreno

Loĝado

Manĝado

La silvestra bufedo estas por ĉiuj kaj ne devas esti aparte mendita
tiun informon ni ankaŭ bezonas de memzorgantoj por la silvestra bufedo

Aliaj informoj

Kotizo

aliĝperiodo dependas de kiam vi aliĝas al JES
???
La kotizo estas aŭtomate kalkulata. Bonvolu rimarki ke via aliĝo nur ekvalidos post antaŭpago de 40 eŭroj. La reston de la sumo bonvolu pagi ankaŭ per banka ĝiro ĝis la 6-a de decembro 2020.
???